CFOaas    Advisory

Captario fick hjälp med kvalificerat stöd till ekonomifunktionen genom CFOaas.

Captario

Captario kombinerar banbrytande beslutstödteknik med tidsbesparande struktur för att tillhandahålla kunder en ”best practice” med en djup expertis inom läkemedelsutveckling och beslutsanalys relaterat till läkemedelsprojekt. Resultatet är en värdedriven tjänst till kunder som effektiviserar stödet för strategiskt beslutsfattande utan insatser relaterade till IT-overhead eller driftsförseningar.

Grundat

2012

Branch

Data, IT & Telekommunikation

Omsättning

42 000 tkr

Hjältedåd

”Från manuellt excell-plåstrande till fullt automatiserade integrationsprocesser.”

”VD för ett snabbväxande för ett snabbväxande mjukvarubolag har jag insett värdet av finansiell styrning och kvalificerat stöd från ekonomifunktionen i att driva verksamheten framåt. SEVR förändrade planen för oss. Vi har gått från manuellt excell-plåstrande till fullt automatiserade integrationsprocesser med direkt återspegling via dashboards. Detta har gjort att jag själv får en ny förmåga att styra verksamheten, att styrelsearbetet ingjuter större förtroende och kan bli mer strategiskt och att vi spar på overheadkostnader. Nu kan jag fokusera på det jag gör bäst med vetskapen att företagets finanser och finansiering är i trygga händer.”

– Johannes Vänngård,

CEO Captario AB

Ska vi utföra hjältedåd tillsammans?

Vi på SEVR finns till för alla er som fortfarande är för små för att kunna anställa en CFO på heltid men förstår vikten av ekonomistyrning, för alla er som har ett visserligen tillfälligt men stort behov av förstärkning på ekonomiavdelningen och för alla er
som hamnat i en jobbig lucka mellan två rekryteringar.

Vi finns till för er som behöver rekrytera er nästa stjärna, för er som förstår att er data är en analytisk guldgruva och för er som söker smarta svar på kluriga frågor. Oavsett vilken stol på ekonomiavdelningen som behöver fyllas – vi har lösningen för er!

Vi på SEVR är lika förtjusta i att bolla med siffror som vi älskar att se och förstå våra medmänniskor. Vi drivs av problemlösning, det eviga lärandet och samarbeten som inspirerar och stimulerar. Vi går helt enkelt till jobbet varje dag med ambitionen att
utföra ännu ett hjältedåd.

Vi är SEVR – your part time heroes!