Business Intelligence

Methods and foundation for decision-making

Business Intelligence (BI) is a term that refers to the techniques and processes for collecting, analyzing, and presenting data with the aim of creating insights and data for decision-making. At SEVR BI, we specialize in the design and implementation of tailored BI solutions, where we focus on addressing our customers’ specific business goals and challenges to help with better decision-making and valuable insights.

Insikter och underlag för beslutsfattande

Business Intelligence (BI) är en term som används för att beskriva tekniker och processer för att samla in, analysera och presentera data med syftet att generera insikter och underlag för beslutsfattande. Vi på SEVR BI är specialister inom design och implementering av skräddarsydda BI-lösningar, där vi sätter fokus på att uppfylla våra kunders verksamhetsspecifika mål och utmaningar för att bidra till bättre beslutsfattande och värdefulla insikter.

Turning data into information

We aim to promote a culture where we use data to generate insights and make them accessible to as many users as possible within the company or organization. To enhance our service, we partner with Exopen, which delivers a comprehensive and reliable data model based on integrations with some of the most popular financial and business systems in the market, such as Business Central, Fortnox, Visma, Vitec and Xero. Exopen also provides a planning and forecasting tool that integrates with their data models.

Omvandlar data till information

Vi strävar efter att främja en datadriven kultur där vi omvandlar data till information och gör den tillgänglig för så många användare som möjligt inom företaget eller organisationen. För att stärka vårt erbjudande samarbetar vi med Exopen, som tillhandahåller en färdig och robust datamodell baserad på integrationer med några av marknadens vanligaste ekonomi- och affärssystem, såsom Business Central, Fortnox, Visma, Vitec och Xero. Exopen erbjuder även ett planerings- och prognosverktyg som integreras med deras datamodeller.

Powerful visualizations

We also work with Zebra BI, which provides powerful visualizations for Microsoft Power BI. Zebra BI is based on IBCS (International Business Communication Standards), which ensure that the reports are coherent and follow a common logic. This makes it easier for users to comprehend and analyze the information in a consistent way. Feel free to contact us if you need help with your existing or new BI solution. We are eager to collaborate with you and deliver solutions that help you use your data in an effective and meaningful way.

Kraftfulla visualiseringar

Inom vårt arbete samarbetar vi även med Zebra BI, som erbjuder kraftfulla visualiseringar till Microsoft Power BI. Zebra BI har utvecklats enligt IBCS (International Business Communication Standards), vilket säkerställer att rapporterna är konsistenta och följer en gemensam logik. Detta gör det enklare för användarna att förstå och tolka informationen på ett enhetligt sätt. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp med er befintliga eller nya BI-lösning. Vi ser fram emot att samarbeta med er och leverera lösningar som hjälper er att dra nytta av er data på ett effektivt och meningsfullt sätt.

Business Areas

Recruitment

A modern and specialized recruitment partner for finance positions.

Interim

Provides qualified people in accounting, finance, and financial controlling for temporary needs, bridging gaps or staffing projects.

CFOaas

This service is suitable for companies that need a CFO, either on a part-time basis or for special projects and situations.

Advisory

Our expertise spans strategic consulting, capitalization, implementation support and international expansion, with a particular focus on the United States and Europe.

Accounting & Payroll

We offer a range of full-service accounting, or individual services based on your unique needs. We also provide payroll services.

Accounts Receivable

We provide payment processing – to large national companies, as well as smaller local companies.

Business Intelligence

Turning your company’s data into comprehensible, readily accessible information to simplify decision-making.