Rådgivning

Två affärsområden

Hos SEVR finns två affärsområden som arbetar med rådgivning, men med olika specialistkompetenser. Här kan du se vilket affärsområde som bäst täcker dina behov.

SEVR Solutions

SEVR Advisory

SEVR Solutions

Här riktar vi oss till dig som är i behov av kvalificerad rådgivning inom ekonomi och redovisning. När ni som bolag står inför komplexitet utöver det vanliga och det där lilla extra krävs, helt enkelt. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

SEVR Solutions

Här riktar vi oss till dig som är i behov av kvalificerad rådgivning inom ekonomi och redovisning. När ni som bolag står inför komplexitet utöver det vanliga och det där lilla extra krävs, helt enkelt. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

Redovisningsfrågor

Dessa finns i alla bolag oberoende av storlek och regelverk. Detta tillsammans med löpande ändringar av regelverk och praxis gör att det ofta finns behov av att utvärdera såväl gamla antaganden som nya förutsättningar. Redovisning kan vid första anblick verka binärt men ju större verksamheten är desto fler komplexa bedömningar behöver göras, vilket påverkar den finansiella rapporteringen. Vi kan exempelvis bistå med utredningar, second opinions och anta en samordnande roll när flera specialister inom olika områden är involverade. Dessutom kan vi ge ett generellt stöd för att den finansiella rapporteringen ska bli så rättvisande som möjligt.

Koncernredovisning

Detta är ett komplext område i ständig förändring, här har vi bred erfarenhet med att sätta upp strukturer, implementering av koncernredovisningssystem, rapportering och konsolidering inom mindre koncerner. Dels för att lösa utmaningen för dagen, dels för att få rätt förutsättningar på plats för framtiden. För större koncerner bistår vi med hjälp vid korta deadlines, analyser av förbättringsmöjligheter i konsolideringsprocessen – eller, om det behövs, en oberoende part att diskutera med.

Omstruktureringar

Detta sker av många olika anledningar – såsom ägarförändringar, renodling av verksamheter, förberedelse för skalbarhet, skatteoptimering, med mera. Ofta börjar en omstrukturering från en önskan om ett visst utfall på kort eller lång sikt. För att genomföra detta krävs en genomlysning av effekter både på legal nivå och koncernnivå.

Alternativen kan vara många och det är av stor vikt att även se till helheten för att undvika oönskade konsekvenser i framtiden. Här är vi gärna ditt stöd.

Kassaflödesanalyser

Detta område är ofta mer komplext än man kan tro. Vi har lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med kassaflödesanalyser för att få en så rättvisande bild som möjligt. Det gör att vi kan förstå och analysera hur denna rapport hänger ihop med övrig finansiell data. Detta är av stor vikt internt för att se hur det korrelerar med kassaflödesprognoser och budgetar. Men även externt, då många intressenter lägger stort fokus på denna rapport.

SEVR Advisory

Rådgivning handlar inte om att du ska bli tillsagd vad du ska göra. Det handlar om att vara vid din sida, i ditt team för att få det att hända. SEVR Advisory har stor kompetens och lång erfarenhet för att hjälpa till med de utmaningar som ni som bolag står inför. Vi driver projekt och kan bemanna tillfälliga positioner för att påskynda förändringar i din verksamhet. Vi kallar det för värdeacceleration. Hos oss hittar du kompetens inom:

SEVR Advisory

Rådgivning handlar inte om att du ska bli tillsagd vad du ska göra. Det handlar om att vara vid din sida, i ditt team för att få det att hända. SEVR Advisory har stor kompetens och lång erfarenhet för att hjälpa till med de utmaningar som ni som bolag står inför. Vi driver projekt och kan bemanna tillfälliga positioner för att påskynda förändringar i din verksamhet. Vi kallar det för värdeacceleration. Hos oss hittar du kompetens inom:

Strategisk planering

Våra strategiska affärsplaneringstjänster är utformade för att stärka ert företag. Vi arbetar inte bara med den strategiska planen utan också med de lika viktiga implementerings- och uppföljningsfaserna. Oavsett om strategin är fokuserad på organisk tillväxt, sammanslagningar, förvärv eller en kombination, så kan vi hjälpa till att säkerställa mer framgångsrika planeringsinsatser. Har du redan en strategisk plan på plats? Vi kan analysera den och föreslå revideringar eller finjustera idéer.

Försäljning av bolag

En exit är mer än att bara sälja ett företag. Vi vet att det är din mest värdefulla tillgång, att det ligger dig varmt om hjärtat samt att din framtid hänger på framgången hos din affärsexitplan. Och här kan vi göra stor skillnad. Vårt exitplaneringsteam skapar en omfattande plan som säkerställer att du får ett framgångsrikt avslut. Detta inklusive en personlig ekonomisk plan, strategier för att öka värdet på din verksamhet, fastighets- och inkomstskatteplanering samt analys av försäljningsalternativ. Varje exitplan är unik och anpassad för att du ska nå dina personliga, affärsmässiga och ekonomiska mål.

Management Consulting

Därtill erbjuder vi kvalificerade tjänster inom verksamhetsutveckling, Management Consulting. Detta innebär lösningar på stora, komplexa utmaningar av finansiell eller operativ karaktär – som backas upp av undersökningar, fakta och etablerade modeller för verksamhetsutveckling. Vi brinner för att skapa resultat och värde, samt att stärka människor. Därför använder vi agila modeller för aktuell affärsanalys, strategisk planering och förändringsledning.

Några specialistområden är tillväxtbolag, successionsplanering, företagsvärdering, planering före transaktion, affärstransformation och processförbättringsprojekt. Vi utarbetar planen med ditt team och stödjer er under hela implementationsfasen.

Affärsområden

Rekrytering

En modern och framåtlutad rekryteringspartner inom ekonomi

Interim

Tillhandahåller kvalificerade ekonomer inom redovisning, finans och företagsledning för tillfälliga behov.

CFOaas

Denna tjänst passar företag som har behov av en CFO, antingen på deltid eller med särskilt fokus på vissa projekt.

Business Intelligence

Omvandla ert företags data till värdefull information för att förbättra uppföljning och beslutsfattande.

Rådgivning

Här riktar vi oss till dig som är i behov av kvalificerad rådgivning inom ekonomi och redovisning.

Redovisning & lön

Vi hjälper dig på dina villkor, antingen med helheten eller enskilda delar utifrån dina unika behov i dag och i morgon.

Reskontra

Vi tillhandahåller redovisningstjänster på distans – till såväl stora nationella bolag, som mindre lokala företag.